Zinktesten: een belangrijke stap in het goudextractieproces

Zinktesten zijn een essentieel proces bij de winning van goud uit mineraalpoeder of erts. Deze uitgebreide gids biedt gedetailleerd inzicht in het uitvoeren van zinktesten voor goud extractie.

Benodigde materialen:

 • Mineraal poeder of erts
 • Water
 • Chemicaliën (natriumcyanide of milieuvriendelijke alternatieven)
 • Zinkdraad of zinkfolie
 • Verdund zwavelzuur
 • Geconcentreerd zwavelzuur

Procedure:

 1. Dosering: Combineer mineraalpoeder of erts en water in een verhouding van 1:1, 2:1 of 3:1. Het is van cruciaal belang om de specifieke verhoudingen vast te leggen die worden gebruikt voor nauwkeurige documentatie.

 2. Chemische toevoeging: Voeg de juiste chemicaliën, zoals natriumcyanide of milieuvriendelijke alternatieven, aan het mengsel toe.

 3. Roeren of circuleren: Roer of circuleer het mengsel gedurende 24 uur om de dure vloeistof te klaren, waardoor een grondige vermenging van de componenten wordt gegarandeerd.

 4. Monstername: Neem een ​​bepaalde hoeveelheid van het vloeibare mengsel voor verder testen en analyse.

 5. Verdringingsreactie: Voeg zinkdraad of zinkfolie toe aan de verzamelde vloeistof en verwarm het mengsel tot een temperatuurbereik van 90-100 graden. Tijdens dit proces ondergaat het zink een verdringingsreactie.

 6. Reactieobservatie: Laat de verdringingsreactie langer dan tien minuten plaatsvinden, waarbij u eventuele veranderingen in de kleur van de zinkdraad observeert, die als indicator dienen voor de voortgang van de reactie.

 7. Zinkherstel: Verwijder na de verdringingsreactie de zinkdraad en was deze in schoon water om eventuele onzuiverheden te verwijderen.

 8. Goudpoederextractie: Was en verwijder het zink van de verzinkte draad met behulp van verdund zwavelzuur, wat resulteert in de extractie van goudpoeder uit de oplossing.

 9. Zuivering: Verwarm het verkregen goudpoeder en zuiver het tweemaal met geconcentreerd zwavelzuur om puur sponsgoud te verkrijgen.

Belang van zinktesten:

Zinktesten spelen een cruciale rol in het proces van goudextractie uit mineraalpoeder of erts. Door een verdringingsreactie met zink te faciliteren, kan de aanwezigheid en hoeveelheid goud in het monster worden bepaald. Bovendien leiden de extractie van goudpoeder en de daaropvolgende zuivering ervan tot het verkrijgen van puur sponsgoud, dat waardevol is voor verschillende industriële en commerciële toepassingen.

Milieuoverwegingen:

Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van milieuvriendelijke chemicaliën in het testproces aansluit bij duurzame en verantwoorde praktijken. Door voor deze alternatieven te kiezen kan de milieubelasting van het winningsproces geminimaliseerd worden.

111 - Zinktesten: een belangrijke stap in het goudextractieproces

Het uitvoeren van zinktesten voor goudwinning omvat een reeks nauwgezette stappen gericht op het nauwkeurig beoordelen van de aanwezigheid en kwaliteit van goud in mineraalpoeder of erts. Het gebruik van zink in de verdringingsreactie, gevolgd door de extractie en zuivering van goudpoeder, is een integraal onderdeel van het algehele proces voor het verkrijgen van puur sponsgoud.

Deze uitgebreide gids dient als een waardevolle hulpbron voor individuen en organisaties die betrokken zijn bij de winning en raffinage van goud, waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van zorgvuldige tests en milieubewuste praktijken bij het nastreven van waardevolle goudbronnen.