Wat is afvalrecycling?

Afvalverwerkingsfabriek 800x423 - Recycling van afval

Recycling van afval

Voor het verwerkingsproces van residuen heeft Dasen-mijnbouw een droog afvoerproces voor residuen en een reconcentratieproces voor residuen. Droge lozing van residuen is een ontwateringstechnologie voor residuen die onafhankelijk is gelanceerd door Dasen Mining en een effectieve behandelingstechnologie voor het bouwen van een groene mijn.

In de huidige jaren is de droge lozing van residuen een geleidelijk opkomend nieuw behandelingsproces voor residuen. Het betekent de residuele pulp van de dressingplant door multi-concentratie, gebruik dan een ontwateringstrilscherm om te behandelen en een laag vochtgehalte te krijgen, gemakkelijk sediment stolt en goed voor het opslaan van slakken. Slakken kunnen naar een vaste positie worden getransporteerd voor droge opslag.