Hoe kunnen we bij het uitlogen van hopen bepalen of het erts in het midden en op de bodem van de hoop volledig is uitgeloogd?

De aanbeveling voor een rechthoekige hoop is om de waterdoorlatendheid te verbeteren. Om te bepalen of al het erts volledig is doordrongen, kunnen kleine barrières op het oppervlak van de hoop worden gecreëerd, vergelijkbaar met rijstvelden, en kan het waterniveau in elke barrière worden geobserveerd om de kwaliteit van de permeatie te beoordelen. In de beginfase kunnen graafmachines worden gebruikt om de hoop om te keren om dit probleem te voorkomen.