Welke additieven worden tijdens het cyanideproces aan de kogelmolen toegevoegd, in welke verhouding?

Tijdens het koolstofslurryproces kunnen de additieven natronloog of gebluste kalk worden toegevoegd in het stadium waarin het erts de kogelmolen binnenkomt; de dosering wordt bepaald op basis van het ertsverbruik en staat niet vast.